Lütfen Sitemizi kullanmadan önce “Site Kullanıcı Sözleşmesi”ni dikkatlice okuyunuz. 

Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar (“Site”) Toganoo’nun (“Toganoo”) malıdır ve onun tarafından işletilir. Kullanıcılar, sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle bağlı olunan mevzuata göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunu, bu sözleşmeyi okuduğunu, anladığını ve Sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunu kabul etmiş sayılır. Kullanıcıların https://toganoo.com/ sayfasına giriş yapmalarıyla birlikte Sözleşme onaylanmış ve yürürlüğe girmiş sayılacaktır.

İşbu sözleşme, taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

1. ÜYELİK
1.1 Her Kullanıcı, Site’ye üye olabilmek için e-posta adresi ve şifre girmelidir. Üye, şifresini çeşitli karakterler kullanarak ve yeterli uzunlukta oluşturacak olup belirlediği bu şifreyi üçüncü taraf uygulamalarında kullanmamaya çalışacaktır.
1.2. Şifre’nin belirlenmesi, değiştirilmesi ve korunması tamamıyla üyenin sorumluluğunda olup Toganoo, bu hususlardan kaynaklanabilecek problemlerden veya oluşabilecek zararlardan kesinlikle sorumlu değildir.
1.3. Üyeler tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, mevzuata / uluslararası anlaşmalara aykırı, politik mesajlar içeren, kişilerin fikri veya sınai mülkiyet haklarını ihlal eden yahut kişilerin/kurumların isimlerini lekeleyici nitelikte kullanıcı adı, fotoğraf ve rumuz kullanmamayı; mesaj veya yorum göndermemeyi kabul ve beyan eder.
1.4. Üyeler Toganoo’dan izin almaksızın Site platformlarında herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı ya da satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı Site servislerini reklam amacıyla yahut sair ticari amaçlarla kullanmamayı kabul ve beyan eder.

2. SORUMLULUKLAR
Kullanıcılar; Site hizmetlerinden yararlandığı sırada,
2.1. İlettiği tüm bilgilerin doğru olduğunu, bu bilgilerin hatalı veya noksan olmasından doğacak her türlü zarardan kendisinin sorumlu olduğunu ve bu hallerde (varsa) Site üyeliğinin sona erebileceğini,
2.2. Site üzerinden yapacağı her türlü işlemden bizzat kendilerinin sorumlu olduğunu,
2.3. Site’de yer alan hizmetleri kötüye kullanmayacağını, başkalarına ait kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ileterek sistemi suiistimal etmeyeceğini ve bu sistemi kullanan diğer kullanıcıların haklarını ihlal eden nitelikte veya zarar veren hiçbir davranışta bulunmayacağını,
2.4. Site içindeki faaliyetlerinde, Site’nin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını, aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumlu olduğunu ve bu durumda “Site” yetkililerinin, bu tür hesapları askıya alabileceğini, sona erdirebileceğini, yasal süreç başlatma hakkının saklı olduğunu ve bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkının saklı olduğunu,
2.5. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, Gizlilik Politikası ve Çerez Politikasını okuyup anladığını ve bu politikalara uygun şekilde davranacağını,
2.6. Site sisteminde kayıtlı ad-soyad, adres ve telefon numarası, sipariş teslimi hizmetinin kalitesi amacıyla siparişi teslim eden üçüncü kişiler ile paylaşılabileceğini,
2.7. Toganoo, site sisteminde kayıtlı ad-soyad, adres ve telefon numarasının siparişi teslim eden üye işyeri ile paylaşılmasından dolayı kullanıcı ve üye işyeri arasında ortaya çıkabilecek her türlü problemden veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu olmadığını,
2.8. Gerek ticari gerekse de kişisel verileri ve sitedeki diğer her tür bilgiyi bu Sözleşmenin dışındaki amaçlarla hiçbir şekilde işlemeyeceğini, kopyalamayacağını, analiz etmeyeceğini, indirmeyeceğini,
2.9. İşbu sözleşmede belirtilen kullanım amacının dışına çıkmayacağını aksi taktirde Site’nin Kullanıcıya hizmet vermeyi durdurabileceğini / Kullanıcının üyeliğini sonlandırabileceğini,
2.10. Toganoo’nun, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkının saklı olduğunu,
2.11. Site üzerinden satışa sunulan ürünlerin içeriğinde yer alan maddelerin, bu maddelere duyarlı kişilerde yan etkilere yol açabileceğini, tüketimden kaynaklanacak tüm sorumluluğun kullanıcıya ait olduğunu, site ve sahibinin yasal bir sorumluluğu olmadığını,
2.12. Site üzerinden satışa sunulan ürünlerin ve açıklamalarının herhangi bir teşhis ve tedavi amacına yönelik olmadığını, ürünlerin tıbbi tedavi amacı bulunmadığını, ürünlerin tıbbi tedavi için kullanılmasından kaynaklanacak tüm sorumluluğun kullanıcıya ait olduğunu, aksi halde site ve sahibinin yasal bir sorumluluğu olmadığını,
kabul, beyan ve taahhüt eder.

3. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
3.1. İşbu Site’de yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.
3.2.Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. 

4. GİZLİ BİLGİ
4.1. Toganoo, Site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.
4.2. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

5. GARANTİ VERMEME
İşbu sözleşme maddesi uygulanabilir mevzuatın izin verdiği azami ölçüde geçerli olacaktır. Toganoo tarafından sunulan hizmetler “olduğu gibi” ve “mümkün olduğu” temelde sunulmakta ve pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme konusunda tüm zımni garantiler de dâhil olmak üzere hizmetler veya uygulama ile ilgili olarak (bunlarda yer alan tüm bilgiler dâhil) sarih veya zımni, kanuni veya başka bir nitelikte hiçbir garantide bulunmamaktadır. 

6. KAYIT VE GÜVENLİK 
Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.
Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Toganoo sorumlu tutulamaz.

7. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK
İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

8. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER
Toganoo, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.