Sayın Kullanıcı,

Toganoo, kişisel bilgi ve veri güvenliğini önemsemekte ve gerekli olan tüm tedbirleri almaya özen göstermektedir. Kullanıcılar da Toganoo web sayfası aracılığıyla verdiği bilgiler ile işbu gizlilik sözleşmesi hükümlerine uygun davranacaklarını kabul ederler.

1. Bilgilerin Kullanılması ve Korunması
Bu maddeler Toganoo WEB Sitesi’nin tüm bölümlerinde geçerli olacaktır.
1.1. Kullanıcıların bilgilerinin korunması ve gizliliğin sürdürülebilmesi Toganoo’nun birinci önceliğidir. Bu nedenle Kullanıcıların vermiş olduğu bilgiler sözleşmede belirtilen kurallar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır. Toganoo’nun, Kullanıcı tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla Kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı, işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe Toganoo’nun kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.
1.2. Toganoo, Kullanıcı tarafından paylaşılmış olan bilgilere erişebilir. Toganoo, kendisine iletilen kişisel verileri ve bilgileri, bilgilerin toplanması ile ilgili açıklanan yukarıdaki amaçlar dışında üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşmayacak hiçbir şart altında kullanılmasına izin vermeyecektir. Söz konusu bilgilere, talep edilen hizmeti yerine getirmek amacıyla ve hizmetin gerektirdiği ölçüde şirketimiz personeli ve üçüncü kişiler ile paylaşılabilmektedir. Kullanıcı da bu bilgilerin Toganoo tarafından kendisi ile iletişime geçilmek için kullanılacağını kabul eder.

2. Diğer Web Sitelerine ve Uygulamalara Bağlantılar 
2.1 Web Stesi kapsamında elde edilen bilgiler Toganoo ve işbirliği içinde olduğu diğer kişi ve kurumlar tarafından Kullanıcının kimliği hiç bir şekilde açığa çıkarılmaksızın sadece çeşitli istatistiki değerlendirmeler, izinli pazarlama, veri tabanı oluşturma çabaları ve pazar araştırmaları yapma gibi durumlar dahilinde kullanılabilir.
2.2. Toganoo, Web Sitesi içerisinde başkaca sitelere link (bağlantı) sağlayabilir, anlaşmalı olduğu 3. partilerin reklamlarını yayınlayabilir, Kullanıcıları reklamlar aracılığıyla reklam veren veya anlaşmalı 3. partilerin sitesine yönlendirebilir. Toganoo’nun, bu bağlantı yoluyla erişilen diğer uygulamaların gizlilik ve diğer politikalarına ya da barındırdıkları içeriklere yönelik olmak üzere hiç bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
2.3. Toganoo, aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar; 

  • Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik ve benzeri yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller, 
  • Toganoo’nun, Kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde,
  • Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda Kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi halleri,
  • Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu haller.